string(4) "werk"

The Greenery

Waarom the next practice?

 • We hebben veel ervaring met het succesvol uitvoeren van strategieën
 • We helpen leiders in de organisatie succesvol te zijn
 • We ontwerpen aanpakken die aantoonbaar werken
 • We werken op basis van het principe 'Think Together, Act Together'.

The Greenery heeft The Next Practice in eerste instantie gevraagd te adviseren over de digitalisering van het handelsverkeer, een van de speerpunten uit de strategie. Na het adviseren hierover is Ewald Liedenbaum van The Next Practice gevraagd als programmadirecteur, tevens lid van de directie, mede leiding te geven aan de uitvoering van de strategie Growing Together.

 

De oplossing

Samen met de strategisch projectmanager heeft The Next Practice onderzoek gedaan de mogelijkheden van digitalisering van de handelsactiviteiten, een belangrijk aspect van de strategie. Breed in de organisatie zijn mensen geïnterviewd over wat hun denkbeelden hierover waren en daarnaast is er gekeken naar oplossingsrichtingen in de buitenwereld. De uitkomsten zijn  getoetst aan de zes strategische doelstellingen en de strategische thema’s Samenwerken, Innovatie, Kwaliteit en Duurzaamheid. Door dit zo te doen was het uiteindelijke advies in lijn met de strategie Growing Together van The Greenery en werd het omarmd door directie en mensen in de organisatie die direct betrokken waren.

Om goede tot een goede samenhangende business planning te komen is gekozen om te werken met OGSM methode  Vanuit deze planning zijn door de directie 17 projecten gekozen onderverdeeld in twee strategische programma’s. Een van de programma’s was gericht op doorvoeren van korte termijn operationele maatregelen om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Het andere programma omvatte strategische initiatieven die moeten leiden tot een toekomstige groei van The Greenery.

We zijn van scratch begonnen met het opzetten en inrichten van de programma’s en het programmamanagement office. Met de projectleiders is gekeken naar wat exact de vraagstukken waren om samen goed te kunnen bepalen wat de juiste aanpak zou zijn. Voor het digitale klantportaal hebben we bijvoorbeeld Lean Start Up als methode gebruikt en voor de nieuwe commerciële strategie Playing To Win. Voor de operationele verbeteringen hebben procesmanagement en Lean Six Sigma ingezet. Doel was naast het succesvol doen van de projecten om nieuwe ‘practices’ in te voeren die relevant en van waarde zijn voor de toekomst van The Greenery

Naast het goed doorgronden van de vraagstukken en het kiezen van de juiste aanpakken voor de projecten zaten er nog acht andere pijlers onder de programma’s: besturing, netwerk, ondersteuning (uitvoering en changemanagement), leren & ervaren, samenhang, communicatie, rapportages en instrumenten.

Een andere pijler nog als voorbeeld. Communicatie is essentieel en kan niet genoeg gedaan worden. Dit is een belangrijk leerpunt gebleken. Interactie op elk niveau is de sleutel om strategische keuzes goed te kunnen vertalen naar de operationele praktijk.

Een voorbeeld. We wilden we met de mensen uit de organisatie in gesprek gaan over de strategische programma’s en de projecten die gekozen waren Met de afdeling marketing zijn daarom twee events georganiseerd om een toelichting te geven over de projecten en de programma’s en de mogelijkheid te bieden om te reageren en vragen te stellen.  In het eerste event is per project verteld wat de doelstellingen waren, hoe de aanpak er uit zag en wie er aan zouden deelnemen. Het tweede event was aan het eind van het jaar en gaf rekenschap. Projectleiders vertelden wat er gedaan en daadwerkelijk bereikt was in het jaar. Beide events waren levendig en open en kregen een hoge waardering.

Naast leiding geven aan de uitvoering van de strategie heeft Ewald een inhoudelijke rol gehad in een viertal projecten.

Resultaat

 • Met strategisch projectleider een advies geschreven over de digitalisering van de handelsactiviteiten.
 • Het leiding geven als programmadirecteur en directielid aan de twee strategische programma’s met 17 projecten waaraan een groot aantal mensen binnen de organisatie een bijdrage hebben geleverd.
 • Een volledig ingericht programma management office dat het management en de projecten op basis van de negen pijlers voorzag van instrumenten, methoden en ondersteuning.
 • De afronding van 13 van de 17 projecten binnen een jaar. Drie projecten lopen conform planning door in het volgende jaar, Eén project is gestopt.
 • De opbrengsten die projecten moesten opleveren zijn voor ongeveer tweederde gerealiseerd. Een derde is vertraagd door de keuze om ze later te doen of doordat ze gecompliceerder waren dan oorspronkelijk gedacht.
 • Samen met een klein team zijn we gedoken in de betekenis van digitalisering voor de The Greenery dat we vervolgens vertaald hebben in een digitale visie voor The Greenery.
 • Samen met een leuk team mensen breed uit de organisatie een visie op organisatie ontwikkeling gemaakt voor The Greenery en een leiderschapsmanifest geschreven.

Interesse?

Ewald Liedenbaum

06 461 636 01