string(4) "page"

Digitale Transformatie

Waarom the next practice?

  • We hebben veel ervaring met het succesvol uitvoeren van strategieën
  • We helpen leiders in de organisatie succesvol te zijn
  • We ontwerpen aanpakken die aantoonbaar werken
  • We werken op basis van het principe 'Think Together, Act Together'.

Digitale transformatie

Veel publicaties over digitale transformatie gaan over techniek. Over het introduceren van nieuwe technologieën als augmented reality, internet of things of data lakes. Slechts weinig aandacht is er voor de organisatorische en/of strategische kant van een digitale transformatie. Waarom willen een digitale transformatie? Wat verstaan we daaronder? En is onze organisatie, maar ook zijn onze klanten of leveranciers, daar wel klaar voor?
Belangrijke vragen die wij aan het begin van een oriëntatie op digitale transformatie binnen een organisatie zullen stellen. Bij elk niveau van het adoptievermogen van een organisatie past een andere aanpak. De juiste aanpak, met de juiste snelheid in de juiste volgorde bepaalt uiteindelijk het succes van de digitale transformatie.

  • Digitale transformatie vraagt een andere mindset
  • Digitale volwassenheid gaat over de mate waarin een organisatie digitaal is
  • Digitale transformatie gaat eerst over mensen dan pas over technologie

Digitale transformatie

Digitale transformatie vraagt een transformatie van de organisatie

Organisaties worden niet digitaal maar ontwikkelen zich tot een digitale organisatie. We noemen dat de ontwikkeling tot digitale volwassenheid. Het veranderen van de organisatie in een digitale organisatie is een grotere en lastigere opgave dan vooraf gedacht. Technologieën kunnen meer en veranderen sneller dan de meeste organisaties en mensen die erin werken aankunnen. Nogal eens wordt de aanname gedaan dat de organisatie de nieuwe technologie snel zal adopteren, maar dat is onjuist.

En hierin schuilt een gevaar. De meeste aandacht gaat uit naar de technologische vraagstukken. Veranderingen in de organisatie die nodig zijn krijgen niet de vereiste aandacht, de tijd en en middelen om transformatie succesvol te laten zijn. Digitaal volwassen worden houdt in werken op basis van nieuwe principes, het leren van nieuwe praktijken en het afleren van de oude pre-digitale praktijken die op alle niveaus in de organisatie bestaan en dominant zijn.

Digitale transformatie ontwikkelt zich

Digitale transformatie is een ontwikkeling. Een onderneming doorloopt fasen. De eerste stap is het automatiseren van processen. Dit levert efficiëntie op en een basis voor de vervolgstappen. Het is heel belangrijk dat management op het hoogste niveau zich committeert is onze ervaring. De uitvoering verloopt in blokken en is iteratief om te voorkomen dat er grote implementatie problemen ontstaan.

  • Digitale transformatie verloopt in fasen
  • De organisatie ontwikkelt zich tot een digitale volwassen organisatie
  • Mensen spelen een sleutelrol in het succes van de digitale transformatie