string(4) "werk"

Technische Unie

Waarom the next practice?

  • We hebben veel ervaring met het succesvol uitvoeren van strategieën
  • We helpen leiders in de organisatie succesvol te zijn
  • We ontwerpen aanpakken die aantoonbaar werken
  • We werken op basis van het principe 'Think Together, Act Together'.

Technische Unie heeft The Next Practice gevraagd een omvangrijk strategisch programma te leiden dat de Technische Unie in een aantal jaren transformeert naar een digitale onderneming. De focus ligt op twee zaken: vernieuwing van het hele IT-landschap en daarmee verandering van werken in de volle breedte van de organisatie: van Inkoop tot Logistiek, van Verkoop tot Finance. Feitelijk is de introductie van end2end denken en doen een van de grotere uitdagingen. Technische Unie pakt dit grootschalige traject met verve aan en maakt grote stappen in het verwezenlijken van deze ambitie.

 

De oplossing

Een omvangrijke verandering van het IT-landschap naar een “Future IT Platform” is geen IT-project. Het is voornamelijk een business transformatie. Want met het veranderen van het IT-platform veranderen ook processen, rollen en verantwoordelijkheden en daarvoor vereiste competenties. Organisatieontwikkeling is derhalve een belangrijk thema in het programma. Bovenal is het noodzakelijk de aansluiting met de strategie van de onderneming scherp in het vizier te blijven houden. Want uiteindelijk dient het programma bij te dragen aan het realiseren van de lange termijn strategie.

Een strategische transformatie programma is opgezet waarbij enerzijds middels een strak geregiseerde roadmap projecten worden gerealiseerd. Anderzijds vraagt de organisatieverandering, die hiermee gepaard gaat, een flexibele en steeds aanpasbare werkwijze. Het samengaan van een strakke projectplanning enerzijds en een transformatie van de organisatie waarvoor geen blauwdruk bestaat anderzijds, vraagt souplesse en behendigheid in de leiding van het programma.

Resultaat

  • Een strategisch programma is geformuleerd met aandacht voor de harde projectmatige kant alsook de transformationele aspecten.
  • Eigenaarschap van de business is gecreëerd hetgeen cruciaal is voor het welslagen van het programma.
  • Een uitgebreid communicatie en opleidingsprogramma is ontwikkeld om de gehele organisatie mee te krijgen in de transformatie.
  • Een nieuwe manier van werken is ontwikkeld waarin Business en IT samen als partners optreden, zij aan zij.
  • De uitdaging in elk omvangrijk verander programma van “run” en “change” tegelijkertijd heeft een eigentijdse aanpak opgeleverd.
  • End2end denken en doen wordt meer en meer zichtbaar in werkwijzen, rollen en verantwoordelijkheden. Dit levert geheel nieuwe inzichten en mogelijkheden op.

 

Interesse?

Robert van Kalsbeek

06 229 482 28