Van strategie naar goed werk

Waarom the next practice?

  • Strategie uitvoeren en realiseren met op maat gemaakte aanpakken
  • Denken én creëren vanuit  toekomstperspectief
  • Mensen in beweging brengen door samen te denken en samen te doen
  • Alleen senior mensen met veel ervaring, geen juniors of mediors
12 mei 2020 5 mins Ewald Liedenbaum

Goed werk

Het maken van een strategie is leuk werk. Mensen vinden het leuk en waardevol om een bijdrage te mogen leveren aan het bedenken van de richting van hun bedrijf of organisatie naar de toekomst. Die strategie uitvoeren is vaak een lastige opgave. De meeste organisaties blinken niet uit in veranderen en vernieuwen. Het is onder andere mogelijk er een succes van te maken door goed werk als norm te hanteren.  

Excellent, energiek en ethisch

Enige tijd geleden kwam ik het boek ‘Queeste naar goed werk’ van Marion Ruijters tegen.  Het gaat over de krachtige professional, soepel samenspel in teams en de lerende organisatie waarbij niet leren als doel centraal staat het het komen tot goed werk. De inzichten uit haar zoektocht helpen mij bij het beter kunnen begeleiden van strategie-executie vraagstukken. Zo zie ik met Marion dat veel mensen op alle niveaus in organisaties worstelen met het gevoel dat hun talenten onderbenut zijn en dat ze tegelijkertijd uitgeput raken van wat er allemaal van hen gevraagd wordt. Velen zullen herkennen dat ze vaak druk zijn  in het met allerlei zaken waar ze van af willen of die ze opgelegd. Handelen in lijn met regels, methoden en protocollen wordt gewaardeerd.