string(4) "werk"

bol.com

Waarom the next practice?

  • We hebben veel ervaring met het succesvol uitvoeren van strategieën
  • We helpen leiders in de organisatie succesvol te zijn
  • We ontwerpen aanpakken die aantoonbaar werken
  • We werken op basis van het principe 'Think Together, Act Together'.

De beste winkel vraagt de beste logistiek

Een sterke groei in een dynamische markt vraagt om een flexibele logistieke organisatie. Online retailer bol.com maakte een enorme groei door. Een sterke groei in een dynamische markt vraagt om een flexibele logistieke organisatie, en bol.com zocht naar een passende logistieke oplossing. The Next Practice werd gevraagd om als interim logistiek directeur aan de slag te gaan, mede om zijn inhoudelijke kennis van logistieke / supply chain processen. Hij lanceerde het programma ‘De beste logistiek voor de beste winkel’. Een nieuwe strategie die zich op zowel interne als externe groei richtte.

Oplossing

De beste winkel verdiende ook de beste logistiek. Daarom werd de operatie radicaal anders ingericht, met horizontale ketens in plaats van silo’s. Onder leiding van Robert van Kalsbeek is deze nieuwe vorm van organiseren middels interactieve sessies met de afdeling ontwikkeld en ingevoerd. De hele logistiek werd productgroepsgewijs georganiseerd. Dat betekent dat alle medewerkers per afdeling voortaan over alles communiceren met betrekking tot één productcategorie, in plaats van dat er een logistiek manager was per discipline voor alle productcategorieën. Kortere communicatie lijnen in de bol.com organisatie, een naadloze aansluiting met Inkoop en een duidelijke ketenverantwoordelijkheid voor het gehele logistieke proces maakte van de nieuw gevormde teams een succes.

 

Een nieuw organisatiemodel

Er kwamen daarnaast ook meer zelfsturende teams, naar het voorbeeld van het model holacracy dat de Amerikaanse schoenengigant Zappos hanteert.  Robert van Kalsbeek ontwikkelde met zijn team een op maat gesneden nieuw organisatieconcept met verschillende elementen uit het holacracy-model. Een van de teammembers heeft hier uiteindelijk een eigen methode voor ontwikkeld die nu breed in de bol.com organisatie wordt uitgerold. Snel en wendbaar organiseren is hiervan het resultaat. Omdat ook bol.com groeide in haar personeelsbestand werd zo voorkomen dat een klassiek organisatiemodel ontstond dat de groei zou belemmeren. Zelfsturende teams in een structureel jasje heeft veel energie opgeleverd voor de medewerkers.

Resultaat

De ontwikkeling en inrichting van een nieuwe organisatie (flowmanagement) voor operations gericht op betrouwbaarheid en efficiency

De ontwikkeling van een nieuwe type organisatie en werkwijze “Spark” voor de afdeling Supply Chain Engineering (gebaseerd op elementen van “holacracy”) gericht op wendbaarheid

  • De groei van de interne afdeling logistiek van ca.13 fte naar 80 fte. Wanneer een bedrijf hard groeit, wordt er vaak te weinig aandacht gegeven aan hoe de samenwerking op relevante afdelingen verloopt.  Het is daarom belangrijk om een nieuw type wendbare organisatie te ontwikkelen.  Op deze manier zijn het efficiënt en adequaat werken aan oplossingen in een klein team en de snelheid van veranderen goed geborgd.
  • De logistieke implementatie rondom de introductie van een groot aantal nieuwe productcategorieën Veelal worden nieuwe productcategorieën alleen vanuit een business development afdeling opgepakt. Door het ontwikkelen van een logistiek draaiboek voor de eigen organisatie alsook voor de nieuwe leveranciers en door het “dedicated” monitoren van nieuwe leveranciers zijn categorie introducties vanaf dag 1 succesvol: een enorme verbetering voor onze klanten.
  • De ontwikkeling en realisatie van nieuwe last mile innovaties, operational excellence projecten met leveranciers en partners, retourlogistiek optimalisaties etcetera.
  • Het opnieuw vormgeven van de relatie met de logistieke partners Als een bedrijf hard groeit, dan gaat vaak alle aandacht uit naar het mogelijk maken van deze groei binnen de eigen organisatie. Vaak wordt vergeten dat de (logistieke) partners een net zo harde groei moeten weten te realiseren om de uiteindelijk gewenste keten performance te realiseren. Middels een speciaal programma zijn de partners meegenomen in de groei waardoor niet alleen bol.com maar de gehele Supply Chain in eenzelfde tempo kon meegroeien.
  • Het strategisch kader en concept rondom de opstart van een nieuw eigen Fulfilment Center (het bol.com fulfilment center, BFC)
  • Het besturen van de verschillende “streams” voor het ontwerp van het BFC alsook het definitief afronden en uitonderhandelen van het ontwerp.

Interesse?

Robert van Kalsbeek

06 229 482 28