string(4) "werk"

Olympia

Waarom the next practice?

  • We hebben veel ervaring met het succesvol uitvoeren van strategieën
  • We helpen leiders in de organisatie succesvol te zijn
  • We ontwerpen aanpakken die aantoonbaar werken
  • We werken op basis van het principe 'Think Together, Act Together'.

Uitzendbureau Olympia riep de hulp in van The Next Practice bij het uitvoeren van het strategische programma Back2Basics. Het doel van het programma was groei realiseren in een aantal markten waarop Olympia actief is zoals het midden en kleinbedrijf, de callcenter branche, de logistieke dienstverlening en de procesindustrie. Na het opzetten en het uitvoeren van het programma is Ewald Liedenbaum gevraagd de rol van directeur Franchsie a.i. in te vullen.

Die franchisestrategie moest leiden tot een sterke succesvolle franchiseformule en een betere samenwerking met de franchise-ondernemers. Ondertussen werd door middel van co-creatie ook een nieuwe strategie voor het hele bedrijf geschreven, De verkoop van Olympia werd in gang gezet en met de succesvolle verloop daarvan eindigde de opdracht.

In samenwerking met de directeur strategie en strategische programma’s kwam een ambitieus programma tot stand. Om dat programma te laten slagen is gekozen voor een co-creërende manier van werken. Franchise-ondernemers, managers en medewerkers speelden een actieve rol in het genereren van ideeën en het uitvoeren van de projecten.

Methoden als lean-startup zijn gebruikt om nieuwe diensten te ontwikkelen. Niet eerder had Olympia op deze wendbare manier gewerkt aan innovaties. Draagvlak bij de franchise-ondernemers ontstond door participatie mogelijk te maken op basis van bereidheid. Franchise-ondernemers die de nieuwe diensten aan hun klanten wilden aanbieden, werden gevraagd hun deelname te motiveren. De wil om deel te nemen heeft ertoe geleid dat de nieuwe proposities sneller de weg naar de markt hebben gevonden.

Verder is een aantal principes en uitgangspunten gedefinieerd. Die zijn leidend geweest voor alles we deden. Voorbeeld is dat oplossingen waarde moest opleveren voor alle spelers in de keten. Dit betekende dat de uitzendkracht er voordeel van moet hebben en datzelfde geldt ook voor de opdrachtgever, de franchise-ondernemer en Olympia zelf.

 

Een ieder is uitgedaagd anders te denken. Overtuigingen die in deze branche gangbaar waren, werden vervangen door nieuwe ideeën om tot onderscheidende proposities te komen. Zo werd een nieuwe online dienst voor de callcenterbranche ontwikkeld waarbij het talent van de kandidaat-uitzendkracht centraal kwam te staan en niet zijn of haar cv.

Voor de werkzoekende betekende dit de mogelijkheid zich goed te kunnen oriënteren en een grotere kans op leuk werk. Voor klanten was dit ook heel interessant. Zij konden sneller beschikken over mensen die heel goed pasten bij hun dienstverlening. De franchise-ondernemers konden zich met deze dienst in de lokale markt onderscheiden en nieuwe klanten verwerven, hetgeen ook voor de grote nationale klanten gold.

 

Ewald Liedenbaum is vervolgens gevraagd de rol van directeur franchise a.i.op zich te nemen, waarbij hij verantwoordelijk was voor de operatie van het netwerk van 124 vestigingen en de formule. De opdracht was een franchisestrategie uit te werken en uit te voeren. Als directielid was hij mede verantwoordelijk voor het opstellen van de nieuwe strategie en de uiteindelijke verkoop van Olympia waardoor het bedrijf een goede en mooie volgende stap kon gaan zetten onder de nieuwe eigenaren.

 

Resultaat

  • Een innovatie digitale waardepropositie voor de contactcenter branche en een nieuwe manier om het talent van de uitzendkrachten te benaderen. De waardepropositie is met succes in de markt gezet.
  • Een verbeterde dienstverlening voor klanten in de logistiek en een nieuwe verkoop aanpak voor de franchisenemers.
  • Een sterke groei in de MKB markt doordat franchise-ondernemers in samenwerking met het servicekantoor doelgericht deze markt zijn gaan bewerken.
  • Een volledig operationeel draaiend programma Back2Basics met begeleiding van alle projecten in Back2Basics
  • Een nieuwe strategie voor Olympia waaraan zowel franchise-ondernemers als medewerkers van het servicekantoor een grote bijdrage hebben geleverd

Interesse?

Ewald Liedenbaum

06 461 636 01